29/05/2024

#polres #polresta #polisi #polri #tentara #tni #tniad #korem #kue #ultah #sinergi #kompak #tnipolri #korem091/asn